Povodom 25 godina od osnivanja Saveza pionira Jugoslavije '67: Ovo su najmlađi heroji NOB-a...

Decembar 1967: Naziv "pionir" pomenut je prvi put početkom 1942. godine. U napisu "Naši pioniri", objavljenom u "Omladinskom pokretu" 1. februara 1942. stoji:

"Naši najmlađi drugovi, dječaci sela Podvraća, opština Vražegrimska, osnovali su Crnogorski dječji narodnooslobodilački pokret. U ovu organizaciju mogu biti primljeni samo dječaci od 10 do 15 godina pod uslovom da ne puše, ne piju, ne kockaju se i nose praćku. Prekršaj jednog od ovih uslova znači izdaju organizacije".

Međutim, dečje organizacije javljaju se već u prvoj godini rata u oslobođenom Užicu, Krupnju, Dolovima u Sandžaku, Podgrmeču...

Pre 25 godina, u decembru 1942, u oslobođenom Bihaću održan je Prvi kongres USAOJ-a.

U sali, u prvim redovima sedeli su i mališani u partizanskim uniformama. Među njima je bio i legendarni Boško Buha. Na kongresu je odlučeno da se osnuje Savez pionira Jugoslavije.

Priredio: Dragoje Lukić, dodatne slike: Znaci.net (Ilustrovana, 1967.)


Najmlađi borac u Valjevskom partizanskom odredu bio je kurir
Milomir Radojević. Danas (1967.) radi kao nastavnik u školi
"21. maj" u Rakovici 

Politički komesar 29. divizije Vukašin Mićunović predaje odlikovanje najmlađem
borcu, Konjic, marta 1945. godine

Dečaci oslobođeni iz zloglasnog logora u Jastrebarskom: Vid
Zlojutro i Božo Zvijerac. Danas (1967.) obojica žive u Beogradu

Ranjeni kuriri iz proleterskih jedinica na oporavku u Traniju kod
Barija krajem 1944. Bez noge je kurir Vinko iz I proleterske brigade

Prva pionirska partizanska četa na Kosmetu 1941. (deca čiji su roditelji bili borci "Patrijaršijskog
odreda" - kasnije čete - izbeglice iz svih krajeva Kosova i Metohije sklonjeni u zidine
Pećke patrijaršije)

Na kongresu omladine Vojvodine 1944: Jovan Subotić iz Srema govori o akcijama
svojih drugova pionira

"Vojna" smotra pionira iz Pljevalja 1943. godine

Đurica Pavić, rođen 1929. godine pod Kozarom. Bio je
kurir Josipa Mažara Šoše, legendarnog heroja Kozare

Pioniri iz Bukovače u Podgrmeču na akciji branja jagoda, malina, drenjina i lešnika
za ranjene proletere

Omladina Nikšića za vreme popravke puta posle oslobođenja grada 1944. godine
(snimio: Danilo Gagović)

Sveto Jakić, kurir štaba III sandžačke proleterske brigade
u Bijelom Polju 1943. godine

Pionir iz Slovenije kao borac NOB-a

Kuriri štaba XXXI divizije 1944. godine u Sloveniji

Dušan Kveder-Tomaž sa decom u Črnomelju, Slovenija, 1945. godine

Milan Ostojić (r. 1931. u selu Lađevcu) koji je kao borac Slavonske omladinske brigade
"Joža Vlahović" uništio neprijateljski tenk 1944. godine

Podržite Yugopapir na Patreonu * Donate