Andrija Maurović, "Stari mačak u NOB-u": Najava izložbe rodonačelnika našeg stripa (1986)Autorica izložbe, kustos Snježana Pavičić, godinu je dana skupljala materijal kojim će ilustrirati Maurovićevo zanimanje za socijalne teme i etičku konstantu koja ga je poslije dva hapšenja i odvela u partizane 1944. godine. Najvažniji je materijal sedamdeset crteža izrađenih na oslobođenom teritoriju ili u pokretu 8. udarne divizije kojoj je pripadao 

Uskoro se u zagrebačkom Muzeju revolucije otvara izložba rodonačelnika našeg stripa Andrije Maurovića. Kako je stari majstor osjećao medijske vibracije budućnosti?

Polovicom osamdesetih godina novinarstvo se odužuje svom vjernom suradniku Andriji Mauroviću


Kolona u snijegu, ulje na platnu, Šibenik,
proljeće 1945. godine
Povjesničari umjetnosti, koje vodi Vera Horvat-Pintarić, sustavno analiziraju njegov rad, organiziraju izložbe na kojima posjetioci ostaju zapanjeni pred uvećanjima sličica koje su voljeli kao dinamičan niz u svakodnevnoj štampi. 

Žurnali, koji su gotovo pola stoljeća gradili tiraže na njegovim stripovima, prihvaćaju trend i - Stari Mačak - postaje jedinim pravim klasikom stripa u nas. 

Tako mu je novinarstvo odalo priznanje koje mu je likovna akademija uskraćivala. 

Zanimanje i istraživanje nastavilo se sve do danas, a vjerojatno će se i nastaviti, jer njegov golemi crtački opus rasut je po cijeloj Jugoslaviji - u brojnim društvenim i privatnim zbirkama.

Najnoviju izložbu Maurovićevih malo poznatih radova iz razdoblja NOB-a otvara Muzej revolucije u Zagrebu 14. svibnja.

Suvremenom temom i koncepcijom, te medijskom pripremom - taj se muzej pridružuje zagrebačkom muzejskom čudu koje su posljednjih godina pokrenuli Muzejski prostor i MUO. 

Autorica izložbe, kustos Snježana Pavičić, godinu je dana skupljala materijal kojim će ilustrirati Maurovićevo zanimanje za socijalne teme i etičku konstantu koja ga je poslije dva hapšenja i odvela u partizane 1944. godine. 

Najvažniji je materijal sedamdeset crteža izrađenih na oslobođenom teritoriju ili u pokretu 8. udarne divizije kojoj je pripadao. 

Šest ulja na platnu, koja je naslikao u proljeće 1945. godine u Šibeniku, rijetki su radovi iz perioda NOB-a, jer su se umjetnici u stalnom pokretu partizanskom snalažljivošću koristili najrazličitijim priručnim sredstvima. 

Drugi je dio izložbe - dokumentarni materijali prijeratne karikature i stripovi koji govore o Maurovićevu humano-socijalnom opredjeljenju. 

Franjo Martin Fuis, kojega često susrećemo kao Maurovićeva suradnika, i krug ljevičara intelektualaca bili su društvo u kojem se Maurović kretao prije rata.

Treći dio izložbe kreirat će poznati zagrebački crtač stripa i dizajner Žarko Beker, velik poštovalac Maurovićeva rada.

Neke ratne crteže, koji imaju izražajnost karakterističnu za formu stripa, režirat će u kraći dinamički niz. 

To će biti još jedan dokaz da je stari majstor i nesvjesno osjećao vibracije koje je prije rata virtuozno pretvarao u magične table što su ih čitaoci gutali u novinama.

Bedževi, naljepnice i ostali propagandni materijali koji prate izložbu dizajnirani su u Likovnom ateljeu Vjesnikove agencije za marketing, s Bekerom kao glavnim dizajnerom.

Takav suvremeni pristup i medijska podrška svakako će oživiti dosadašnji konvencionalni pristup Muzeja revolucije postavljanju izložbi s tematikom NOB-a. Mladi kustosi vjerojatno će unijeti suvremeniji jezik i u slijedeće izložbe koje su u pripremi.

Napisao: Krešo Skozret, obrada: Yugopapir (Studio, V 1986.)


"Skica tušem": Topusko?

"Motorizacija": Bajc, kist, Pokuplje 1944.

"Na straži": Tuš, kist, olovka

"Iz partizanske bolnice": Olovka, bajc, pero

"Pisanje na stroju": Tuš, kist, olovka

"Kurir spava": Bajc i pero

"Partizani na straži": Tinta

"Partizani u buri": Tuš, pero i kist

"Konjanici iz štaba 8. divizije": Tuš, tinta, pero i ugljen,
zapadna Bosna, 1944/45.

"Partizani u borbi": Tuš, pero, kist i olovka

"U pomanjkanju šibica": Bajc, pero

"Partizan s pijetlom": Sredičko, 1944/45.

"Partizani u pokretu": Kombinirana tehnika


Podržite Yugopapir na društvenim mrežama :-)