Andrija Maurović, "Stari mačak u NOB-u": Najava izložbe rodonačelnika našeg stripa (1986)Autorica izložbe, kustos Snježana Pavičić, godinu je dana skupljala materijal kojim će ilustrirati Maurovićevo zanimanje za socijalne teme i etičku konstantu koja ga je poslije dva hapšenja i odvela u partizane 1944. godine. Najvažniji je materijal sedamdeset crteža izrađenih na oslobođenom teritoriju ili u pokretu 8. udarne divizije kojoj je pripadao 

Uskoro se u zagrebačkom Muzeju revolucije otvara izložba rodonačelnika našeg stripa Andrije Maurovića. Kako je stari majstor osjećao medijske vibracije budućnosti?

Polovicom osamdesetih godina novinarstvo se odužuje svom vjernom suradniku Andriji Mauroviću

Povjesničari umjetnosti, koje vodi Vera Horvat-Pintarić, sustavno analiziraju njegov rad, organiziraju izložbe na kojima posjetioci ostaju zapanjeni pred uvećanjima sličica koje su voljeli kao dinamičan niz u svakodnevnoj štampi. 

Žurnali, koji su gotovo pola stoljeća gradili tiraže na njegovim stripovima, prihvaćaju trend i - Stari Mačak - postaje jedinim pravim klasikom stripa u nas. 

Tako mu je novinarstvo odalo priznanje koje mu je likovna akademija uskraćivala. 

Zanimanje i istraživanje nastavilo se sve do danas, a vjerojatno će se i nastaviti, jer njegov golemi crtački opus rasut je po cijeloj Jugoslaviji - u brojnim društvenim i privatnim zbirkama.

Najnoviju izložbu Maurovićevih malo poznatih radova iz razdoblja NOB-a otvara Muzej revolucije u Zagrebu 14. svibnja.

Suvremenom temom i koncepcijom, te medijskom pripremom - taj se muzej pridružuje zagrebačkom muzejskom čudu koje su posljednjih godina pokrenuli Muzejski prostor i MUO. 

Autorica izložbe, kustos Snježana Pavičić, godinu je dana skupljala materijal kojim će ilustrirati Maurovićevo zanimanje za socijalne teme i etičku konstantu koja ga je poslije dva hapšenja i odvela u partizane 1944. godine. 

Najvažniji je materijal sedamdeset crteža izrađenih na oslobođenom teritoriju ili u pokretu 8. udarne divizije kojoj je pripadao. 

Šest ulja na platnu, koja je naslikao u proljeće 1945. godine u Šibeniku, rijetki su radovi iz perioda NOB-a, jer su se umjetnici u stalnom pokretu partizanskom snalažljivošću koristili najrazličitijim priručnim sredstvima. 

Drugi je dio izložbe - dokumentarni materijali prijeratne karikature i stripovi koji govore o Maurovićevu humano-socijalnom opredjeljenju. 

Franjo Martin Fuis, kojega često susrećemo kao Maurovićeva suradnika, i krug ljevičara intelektualaca bili su društvo u kojem se Maurović kretao prije rata.

Treći dio izložbe kreirat će poznati zagrebački crtač stripa i dizajner Žarko Beker, velik poštovalac Maurovićeva rada.

Neke ratne crteže, koji imaju izražajnost karakterističnu za formu stripa, režirat će u kraći dinamički niz. 

To će biti još jedan dokaz da je stari majstor i nesvjesno osjećao vibracije koje je prije rata virtuozno pretvarao u magične table što su ih čitaoci gutali u novinama.

Bedževi, naljepnice i ostali propagandni materijali koji prate izložbu dizajnirani su u Likovnom ateljeu Vjesnikove agencije za marketing, s Bekerom kao glavnim dizajnerom.

Takav suvremeni pristup i medijska podrška svakako će oživiti dosadašnji konvencionalni pristup Muzeja revolucije postavljanju izložbi s tematikom NOB-a. Mladi kustosi vjerojatno će unijeti suvremeniji jezik i u slijedeće izložbe koje su u pripremi.

Napisao: Krešo Skozret, obrada: Yugopapir (Studio, V 1986.)


Podržite Yugopapir na društvenim mrežama :-)