Pretražite Yugopapir

Miloš Rajšić Španac: Sećanja jedinog Jugoslovena koji je preživeo pet godina u Mauthauzenu (1981)
Posebno je bio omiljen "zimski postupak". On se sastojao u tome što su nagi logoraši morali da se tuširaju vrelom vodom, a posle toga da stoje satima na betonu, obično na temperaturi od minus 10 stepeni. Zatim je sledilo tuširanje ledenom vodom i opet dugotrajno stajanje. Kada bi se pretvorili u ledene kipove, esesovci bi razbijali sekirama led i odvozili ih u krematorijume


- Ola, Jugoslavo!

- Zdravo, Velaskez!

- Sećaš li se one utakmice kada si mi skoro slomio nogu?

- Ma, sam si kriv, naleteo si na moju "fintu"!

Razgovor naizgled svakodnevan, ali okolnosti u kojima se sve to događalo bile su tragične.

Tako su se, naime, pozdravili španski i jugoslovenski internirac kada su se posle više od tri decenije sreli na Apelplacu, na dan oslobođenja logora Mauthauzen. Predstavljajući svoje supruge i decu, koje su poveli da im pokažu "fabrike smrti", prisetili su se onih okrutnih utakmica, koje su dokonim esesovcima služile za zabavu.

Svake godine, 5. maja, preživeli logoraši, njihove porodice, omladinci i mnogi građani dolaze u Mauthauzen da bi još jedanput pričali istoriju i oživeli sećanja na ovu grobnicu Evrope u kojoj je nestalo pet miliona ljudi. 

Ove godine, povodom 40-godišnjice ustanka naroda i narodnosti Jugoslavije i 36-godišnjice oslobođenja logora Mauthauzen, Ebenze, Guzen i Melik, sekcija bivših logoraša pri Republičkom odboru SUBNOR-a SR Srbije organizuje posetu ovim logorima na Dan pobede nad fašizmom i nacizmom, da bi se položili venci i odala pošta onim drugovima koji su ostali na stratištu ili nestali u dimu brojnih krematorijuma.


Zimski postupakNajozloglašeniji nacistički Mauthauzen, nalazio se 30 kilometara od grada Linca pored Dunava. Kao i najveći broj koncentracionih logora u nacističkoj Nemačkoj, osnovan je avgusta 1938. godine, da bi u njega bili dovođeni uglavnom politički zatvorenici, najpre nemački komunisti i drugi protivnici nacizma, a kasnije pripadnici pokreta otpora gotovo svih evropskih naroda. 

Nacističke vlasti klasifikovale su Mathauzen u logor trećeg stepena, što je značilo kao "fernihtungslager" (logor za uništavanje). Povratak iz ovog logora smatrao se "nepoželjnim". 

Oko 13 hiljada Jugoslovena nije sačekalo dan da se iz ovog pakla vrati u domovinu.

Figura "carskog orla" nad kukastim krstom, koja je stajala na glavnim vratima logora, hipnotisala je porukom "Vi koji uđete, napustite svaku nadu". Hiljade Rusa, Poljaka, Jugoslovena, Italijana, Španaca, Čehoslovaka i drugih antifašista, ne znajući šta ih čeka, ulazilo je u ovu najveću klaonicu na svetu.

Kada se kroz "kapiju smrti" uđe u logor odmah se vidi "apelplac" (mesto za prozivku). Tu bi se postrojilo nekoliko desetina hiljada zatvorenika. Scenario dočeka uvek je bio isti. Pridošlice su najpre morale satima da stoje pored "zida plača" licima okrenutim prema zidu, puni neizvesnosti šta ih očekuje. 

Stojeći na mrazu, ponekad dan i noć, mnogi taj prvi susret sa logorom nisu preživeli. 

Posle te "terapije" preživelima bi čula potpuno otupela i dalje komande bi se izvršavale bez pogovora. Sledilo bi skidanje odeće, šišanje. Zatim se odlazilo u kupatilo, posle čega su deljena robijaška odela i brojevi uz posebne oznake zemlje iz koje je robijaš. 

Različitim bojama obeležavani su "vinklovi" (trouglasta tkanina), politički krivci (crvenom bojom), kriminalci (zelenom), asocijalni tipovi (crnom), homoseksualci (ljubičastom)...

Oni robijaši, koji po oceni esesovaca nisu bili dovoljno snažni za rad u kamenolomu, ili za njih jednostavno nije bilo dovoljno mesta u logoru, upućivani su u gasne komore. 

Posebno je bio omiljen "zimski postupak". On se sastojao u tome što su nagi logoraši morali da se tuširaju vrelom vodom, a posle toga da stoje satima na betonu, obično na temperaturi od minus 10 stepeni. Zatim je sledilo tuširanje ledenom vodom i opet dugotrajno stajanje. Kada bi se pretvorili u ledene kipove, esesovci bi razbijali sekirama led i odvozili ih u krematorijume.


Franc Cirajs, komandant logora i filijala Mauthauzena, napravio je rođendanski poklon svom sinu u duhu vrednovanja ljudskih života, koje je važilo u logoru. 

Poređao je 40 robijaša u jednu liniju. Stavio sinu revolver u ruku, kako bi pucao u jednog po jednog robijaša. Sin je trebalo da nauči da gađa u žive mete!

- Ma čist ćar je ovo što sada živim - kaže Miloš Rajšić Španac, pričajući o strahotama Mauthauzena. 

On je jedini Jugosloven koji je preživeo pet godina u fabrici smrti.

Ovaj sin našeg iseljenika, krojački radnik a kasnije službenik u SSIP, imao je 26 godina kada je dobrovoljno krenuo iz Buenos Airesa za Španiju. 

Mladog španskog borca, kapetana španske republikanske vojske, fašisti su posle sloma Republike prebacili sa 40 drugova u francuski logor Girs, odatle u nekoliko nemačkih zatvora, da bi jedne hladne oktobarske noći 1940. godine u Mauthauzenu dobio broj 796.

- Do tada sam prošao dosta barikada, zatvora, gladi i batina, ali uvek u nadi da ću preživeti. Sve se to, međutim, ugasilo kada sam stigao u Mauthauzen. Počeli su teški dani rada u kamenolomu. U koloni izmrcvarenih skeleta nosio sam na leđima teško kamenje prelazeći sa drugovima 186 strmih stepenica od majdana do gradilišta. 

Od 40 drugova sa kojima sam deportovan u logor, jedini sam ja ostao živ.


Dva puta osuđen na smrt- Kako je uspeo da preživi u uslovima kada je, prema rečima nekih logoraša i krvoločan nemački pas bio vredniji od zatočenika, pitamo Miloša Rajšića?

- Dva puta sam bio osuđen na gasnu komoru. U januaru 1941. godine bio sam u baraci broj 16. Stiglo je naređenje da niko ne ide na rad u kamenolom. Oko 600 robijaša, koliko nas je bilo u baraci, moralo je do gola da se skine. 

Mastiljavom olovkom počeli su na grudima da nam ispisuju robijaške brojeve. Odmah smo znali da nas šalju u gasnu komoru, jer je to bio uobičajeni postupak obeležavanja pred odlazak u smrt. 

Tako nagi čekali smo 48 sati. 

Jedan 19-godišnji mladić potpuno je osedeo za to vreme. 

Preko svojih veza saznali smo da je najavljen dolazak novog transporta od 500 ljudi, pa pošto u logoru nije bilo mesta, odlučeno je da nas likvidiraju. 

Na našu sreću, taj transport je otišao u drugi logor i mi smo preživeli. 

Drugi put kada sam uspeo da izbegnem smrt, radio sam u podrumu punom vode i gulio krompir. U takvim uslovima povredio sam prljavom kantom nogu i ona se zagnojila i natekla, tako da nisam mogao da hodam.

Otišao sam u bolnicu, gde mi je noga zaista lečena, ali izgleda po esesovskoj logici, sa namerom da bi me zdravog ubili. 

Doktor, esesovac, isterao nas je napolje da bi kapou pokazao one koji su sposobni za rad i one koji treba da ostanu u bolnici. 

Kada je video moju nogu, rekao je da treba da ostanem na "lečenju". 

Klikeri su mi odmah proradili. Mislim se, kapo nigde nije zapisivao šta je doktor rekao. 

Neki su se radovali što će ostati u bolnici da se odmore, međutim, ja sam kapou rekao da me je doktor odredio za rad. 

Kada je izdata naredba "antreten" (pokret), marširao sam ne osećajući bol u nozi, a koju u stvari do tada nisam mogao da pokrećem. 

Kad smo zamakli iz vidokruga kapoa, nisam mogao da se pomaknem i jedva sam se dovukao do barake. Svi koji su ostali na "lečenju" posle jednog sata su likvidirani. 

Posle toga imao sam još jedanput sreću, jer me je Maks Rapolt, austrijski komunista-logoraš ubacio u "šnajderaj" i time mi pomogao da preživim...


Svi su pomagali jedni druge koliko su mogli- Ne volim da pričam o logoru, jer ljudi to sa nevericom slušaju, a i ne volim da se prisećam tih strahota - kaže Dragomir Stojković Lala, logoraš na kome su obavljeni i eksperimenti.

Isprobavano je koliko logoraš može da radi ako mesecima ne jede hleb. Neke su brijali do glave, i ograđene ih držali na suncu, da bi se ustanovilo kada će ko da umre.

Moral je jedino mogao da se održi pričom o skoroj slobodi i vestima sa fronta. Skrivene radio stanice bile su izvor informacija logoraša. Jedan nemački politički zatvorenik odmah je streljan kada mu je u slamarici pronađena radio stanica. 

Međutim, uvek je odnekud stizala nova, sastavljena na najprimitivniji način. 

U logoru je formiran internacionalni komitet, a svaka nacija je imala svoje ilegalne aktive. Svi su pomagali jedni druge koliko su mogli.

- Ja sam određen da radim u kuhinji. Tako sam mogao da iznosim hranu za drugove. Kuvali smo rezance od stočne repe i spanać. Bar stotinu njih je preživelo zbog te kradene repe - priseća se Jovica Nešković, koji je kao dečak od 15 godina deportovan u Mauthauzen.Opusteli gradPošto su savezničke vojske brzo napredovale, starešine logora nisu stigle da unište sve zatvorenike, svedoke monstruoznih dela. Krematorijumi su radili do usijanja, lešine su se gomilale i opet nije bilo vremena da svi napuste logore kroz dim. 

Esesovci su bežali, a logoraše su čuvali "trećepozivici", stari vatrogasci i ostali nesposobni Hitlerovi vojnici. 

Kada su saveznički tenkovi stigli u logore, mnogi su umirali na rukama svojih drugova sa rečju "sloboda" na usnama.

- Pošto smo se već pre dolaska oslobodilaca dobro organizovali, odmah smo počeli da radimo na pripremi povratka kućama. 

Amerikanci su u svim logorima dali 48 sati bezvlašća da bismo se obračunali sa mučiteljima. 

Nažalost, većina je na vreme pobegla. Svaka narodnost je dobila svoj blok i birala je starešinu. 

Ja sam tada izabran za starešinu bloka broj 6 u kojem su bili Jugosloveni - priča Miloš Rajšić. - Glavni problem je bio da se obilje hrane, koje su doneli oslobodioci, tako podeli, da niko ne umre zbog "prejedenosti". 

Mnogi su u tom prvom naletu utoljavanja gladi, platili životom svoje prve prave obroke.

U Ebenzeu, filijali logora Mauthauzen, esesovci su planirali da sve logoraše zatvore u rudarska okna i tako ih 6. maja, uoči oslobođenja unište.

U planinama, koje okružuju 1ogor u Ebenzeu, napravljen je ceo podzemni grad. Izgrađeni su tuneli i fabrike. Svaki kamen, kao i u kamenolomu Mauthauzena i stepenicama smrti, zaliven je krvlju logoraša.

- Tih dana znali smo da se približavaju oslobodioci. Avioni su stalno nadletali logor - priča Ratko Đokić. - Esesovci su nas izveli na apelplac i rekli da svi moramo da idemo u rudnik. Međutim, još ranije je predsednik našeg ilegalnog aktnva (pokojni novinar Hrvoje Macanović) rekao da nikako ne idemo u okna.

Na komemoraciji koja će se održati ovih dana u Ebenzeu, o tim zadnjim trenucima uoči oslobođenja, govoriće bivši logoraš Miodrag Janković:

- Sa osmatračnica i puškama "na gotovs", esesovci su držali sve logoraše na okupu. Komandant logora je govorio o zaslugama logoraša, koji su svoj rad ugradili u temelje Trećeg Rajha. Da bi nas navodno "zaštitili", naredili su da krenemo u okna. 

Među nama se pronosio šapat "In štolen najn" (ne u okno) "in štolen najn". 

Za tili čas svi su bili obavešteni da ne treba napuštati logor. 

Neposredno posle toga esesovci su morali da pobegnu, a saveznici su ušli u logor. 

Tako smo preživeli i dočekali da vama mladima poručimo da ne dozvolite da se više nikada ne ponove Aušvic, Dahau, Buhenvald, Mauthauzen, Jasenovac, Sajmište i ostala stratišta smrti.

Sve je manje bivših zatvorenika koji mogu da krenu na ovaj put da se poklone senima svojih drugova i da pokažu drugima mesta gde su robovali zajedno sa pripadnicima još 16 drugih naroda. 

Ove godine na put će krenuti delegacija SUBNOR-a Jugoslavije, bivši logoraši, kao i umetničke grupe Kulturno-prosvetne zajednice iz Titovog Užica. U Austriji će im se pridružiti i predstavnici jugoslovenskih klubova radnika na privremenom radu.

- Mauthauzen treba da vidi što više ljudi - poručuju bivši logoraši.

Kao i svake godine, sa glavnog trga, ispred zgrade opštine u Mauthauzenu, okupiće se bivši internirci da krenu na "marš ćutanja" prema logoru. Postrojeni po pet u redu, kolona duga nekoliko stotina metara kreće se u najvećoj tišini kroz opustele ulice Mauthauzena. 

Stanovnici ovog idiličnog austrijskog gradića, prosto nestanu, kada krene ova kolona. 

Na apelplacu, u središnjem delu logora, biće položeni venci na sarkofag, a prigodan program biće održan ispred jugoslovenskog spomenika, koji je rađen prema projektu arhitekte Bratislava Stojanovića. 

Skulpturu je radio vajar Nandor Glid, bivši logoraš Mauthauzena. 

Reljef predstavlja pet izmučenih i gladnih interniraca.

- Spomenik je rađen od našeg belog venčačkog mermera - ponosno govore jugoslovenski logoraši.

Zvuci himne "Hej, Sloveni", a zatim "Lenjinovog posmrtnog marša", biće iskaz večitog sećanja i čuvanja uspomene na stradanja, prkos i otpor logoraša.
*****Da bi se poklonio senima svojih drugova, Sveto Petrović iz Kragujevca uvek ponese svoje očuvano robijaško odelo. Neko je sačuvao nanule, neko porciju, neko kapu, ali svi su sačuvali uspomenu na svoje pale drugove. 

Mnogi će ovog maja prvi put posle 1945. godine doći u Mauthauzen i već sad strepe od šoka, koji obuzima ne samo bivše logoraše, nego i sve koji dođu u logor-muzej. 

Izložena tašna od ljudske kože, skelet jednog invalida (učitelja iz Holandije) i krematorijumi opomena su svima da pamte šta pomračeni umovi, zadojeni zverstvom i mržnjom mogu da učine.

Napisala: Zorica Konić, obrada: Yugopapir (TV novosti, maj 1981.)