Pretražite Yugopapir

Kako je nastala prva Titova fotografija: Uspomena na fabriku u stečaju (1975)

Tragom najstarije Titove fotografije: U Titovoj biografiji stoji zapisano da se 1911. godine zaposlio u fabrici ,,Titan“, u Kamniku.

Po svemu sudeći u ovom slovenačkom gradiću snimljena je najstarija fotografija Josipa Broza.

Na poleđini originala zapisano je: 4. maj 1911. Fotografiju, kao dragu relikviju, čuva 85-godišnji penzioner Viktor Šubic.

Posetili smo ga u onoj istoj zgradi u kojoj je skoro dve godine stanovao sa Josipom Brozom.

U razgovoru saznali smo nešto više nego što je u biografiji zapisano.

Fotografiju je snimio Čeh po imenu Jinčik koga su zvali Nenčik.

Čeh je takođe bio zaposlen u fabrici kao alatničar, a fotografiju je načinio za vreme podnevne pauze, kada su se u dvorištu okupili radnici kako bi imali uspomenu na fabriku koja je tonula u stečaj.

Kao što ni u Titovoj biografiji nije tačno zabeleženo kad je mladi Josip Broz došao u Kamnik, tako se ni Šubic tačno ne seća.

Veruje da je to bilo negde u martu ili aprilu, kada se obično kretalo u "frent".

Alojz Čebulj (na slici oslonjen na točak) više nije među živima. Ostalo je zabeleženo njegovo sećanje:

„Došao je k meni i ja sam ga odmah upitao: buš ubogal? (hoćeš li da slušaš?) Hoću, odgovorio je mladi Joža Broz. 

Onda sam mu pokazao kako se oštre noževi, kako se ,,špona“.

Posle jedan čas sam se vratio i video da Joža to odlično radi.“

Po dolasku u Kamnik, njemu nepoznatu sredinu, Josip Broz se brzo sprijateljio sa drugovima, samo što je još dugo govorio nekakvim hrvatsko-slovenačkim jezikom. Ubrzo je počeo da nosi ,,pumparice“ i odlazi sa drugovima na čašicu razgovora ,,kod Bundre“. Bio je nenametljiv i tih, seća se Šubic.

Mladog Jožu su najviše interesovale knjige i njih je pozajmljivao iz čitaonice jer ,,ko je video fremtera da sobom nosi knjige!" kaže Šubic.

josip broz tito najstarija fotografija
Sedamnaest kamarada: Drug Tito (obeležen strelicom) 
u društvu svojih metalaca 1911. godine u krugu 
fabrike ,,Titan“ u KamnikuJoža vodi partizanejosip broz tito najstarija fotografija
Kovinarska cesta 20: Viktor Šubic ispred zgrade
u kojoj provodi svoje penzionerske dane, a u
kojoj je stanovao sa Jožom i još pet kamarada
Tek što je sastavio godinu dana rada u ,,Titanu“ - fabrika je pala pod stečaj. Glavni poslovođa Petar Veber preporučio je pedesetorici radnika koji su ostali bez posla da krenu u Češku i tamo se zaposle. Krenulo je osamnaest radnika i među njima i mladi Josip Broz.

Prebirajući po sećanju, Šubic nam je rekao da je o Joži Brozu, svom kamaradu, čuo negde početkom 1942. godine.

Vest da nekadašnji kamarad Joža vodi jugoslovenske partizane doneo je Valter Tvrdi (oslonjen na točak s ključem u ruci). Šubic nije odmah poverovao, ali kad je Marija Ulčarj, kod koje se hranio mladi Joža, videla nemačku poternicu sa Titovom slikom, odmah je rekla: to je onaj momak što je stanovao kod nas!


Posle oslobođenja, Valter Tvrdi je pronašao zajedničku fotografiju i predložio kamaradima da je pošalju Titu kao rođendanski poklon.

U pismu su ga pitali da li se seća ovog vremena.

,,To je Kamnik. Na slici sam takođe i ja,“ odgovorio je odmah drug Tito. U tom pismu Tito je pitao: „Kako su Tvrdi, Čebulj, Šubic, Potokar? Kako žive?“

Na kraju pisma je obećao da će ih posetiti.

Obećanje je kao i uvek ispunio. Osmog avgusta 1952. Josip Broz Tito je došao u Kamnik.

U dvorištu ,,Titana“ govorio je radnicima, a zatim zagrlio Valtera Šubica.

„Šubic, ti si već u penziji a vidiš, ja još radim!“, našalio se drug Tito.

Tada je Šubic, ne poštujući protokol, pozvao starog kamarada Jožu u kuću, u Kovinarskoj cesti, odnosno „Kod Matije“ da se podsete na dom u kome su momkovali.

Napisao: Bora Razić (Duga, 1975.)

josip broz tito najstarija fotografija
Staro prijateljstvo: Prilikom posete
,,Titanu“ 1952. drug Tito se sreo s
Viktorom Šubicem (u sredini)