Pretražite Yugopapir

Istinita čuda sveta tehnike: Elektronska pošta obeležiće osamdesete - da li je PTT spreman? (1980)
Elektronska pošta koja osim uštede u vremenu nudi i smanjenje troškova prenosa, obećava da će biti jedna od velikih razvojnih oblasti u telekomunikacijama osamdesetih godina

Svet čudesne, nesagledivo moćne savremene tehnike, duboko se utisnuo i upleo u tkanja i tokove modernog života. Fascinantni tehnički pronalasci doprineli su da se čovek nađe u ulozi veštog čarobnjaka koji, koristeći magične niti, suvereno podjarmljuje prirodu, lako savlađuje rastojanja i vreme, ima sposobnost bogova iz antičkih mitova i legendi da razmenjuje poruke brzinom ljudske misli...


*****Niz novih komunikacionih usluga koje ostvaruju prenos pisanih poruka elektronskim putem dobio je širok, sveobuhvatan termin - Elektronska pošta.

Da li će to biti služba teleks poruka ili faksimil prenos - telekopiranje i telefaks, sistem poruka baziran na kompjuteru, ili komuniciranje obradom reči - teletekst i videotekst, ili možda slanje poruka preko satelitskih veza?

Varijanti savremenih elektronskih sistema ima više, a cilj je jedan - da se pisana poruka uruči sledećeg dana po otpremanju, uz razumne troškove.Sadašnja pošta - zastarelaPoslednjih godina sve ćešće se govori o neefikasnosti pismonosnih usluga, porastu troškova, smanjenju obima službi i sputanosti Pošte transportom i fizičkom distribucijom. Kao rezultat stalnih napora da se tržište zadovolji novim uslugama, pojavila se ideja o Elektronskoj pošti kao njenoj alternativi i dopuni u budućnosti.

Jedan od oblika Elektronske pošte je usluga "Mailgram", koju je, posle dužeg eksperimentisanja, uvela u SAD firma Western Union.

Sada operativna u SAD, i ostvarena između SAD i Kanade i SAD i Meksika, ova služba je u 1978. godini imala saobraćaj od 33 miliona poruka.

"Mailgram" omogućava da se pismena poruka diktira računarom ili teleksom, da se telekomunikacionom mrežom prenese do odredišne pošte, gde se štampa, kovertira i dostavlja sledećeg dana.

Najnoviji oblik Elektronske pošte je ECOM sistem koji nudi Američka pošta - u stvari jevtiniji "Mailgram".

Ova usluga se bazira na 25 gradskih pošta, s ciljem da omogući predaju pisama u roku od 2 dana u 50 država.

Poruka se registruje na magnetnoj traci i šalje elektronskim putem do odredišne pošte. Tu se štampa, kovertira i priprema za distribuciju. Cena je za 50-60 odsto manja od "Mailgrama".

ECOM će omogućiti uslugu koja će biti između "Mailgrama" i regularne poštanske usluge.


Zagarantovana tajnostMeđunarodna elektronska pošta INTEL POST predstavlja elektronsko slanje poruka preko satelitskih veza.

Sistem obuhvata prenos u okviru koga se poruka prima, šalje satelitom do pošte u odredišnoj zemlji, štampa, kovertira i distribuira.

Tajnost poruka je, naravno, zagarantovana.

Grubo procenjeno, troškovi Međunarodne službe elektronskih poruka kreću se od 1 do 4 dolara po stranici. Dostava sledećeg dana od SAD do Londona košta oko 15 dolara.

U Zajednici Jugoslovenskih PTT pristupilo se proučavanju i ispitivanju mogućnosti primene ovih elektronskih sistema.

Elektronska pošta koja osim uštede u vremenu nudi i smanjenje troškova prenosa, obećava da će biti jedna od velikih razvojnih oblasti u telekomunikacijama osamdesetih godina.

Obrada: Yugopapir (Halo, mart 1980.)Podržite Yugopapir: FB TW Donate