Pretražite Yugopapir

Jugoslavija u dugovima, dramatična noć u Saveznoj skupštini '83: Kako reći NE svetskom kapitalu

Jul 1983: Šta se dešavalo u Skupštini od petka (1.VII) u 10 časova do nedelje u šest izjutra... Dva dana i jednu noć u Skupštini SFRJ su usaglašavani zakoni koji obezbeđuju da Jugoslavija na vreme otplaćuje dugove inostranstvu...

Savezno izvršno veće nije želelo da potpiše sporazum sa svetskim bankarima o produženju otplate prispelih dugova i novim zaduživanjima, dok se u zemlji ne obezbedi - da će se ovog puta preuzete obaveze ispoštovati.

Uslovi pod kojim nam svetski bankari daju nove kredite poznati su na svetskom tržištu kapitala, ali ih do sada niko nije primenio na poslovanje sa Jugoslavijom.

Jedna od najrigoroznijih odredbi iz 130 stranica sporazuma sa Međunarodnom koordinacionim konzorcijumom oko 600 komercijalnih banaka je da svako kašnjenje otplate duga duže od 15 dana automatski izaziva zaplenu imovine i deviza na računima SFRJ u inostranstvu. Istovremeno, Jugoslavija će biti tužena sudu po zakonima koji važe u državi Njujork.

Da bi sprečila aktiviranje ove i niza sličnih klauzula, naša "vlada" predložila je Skupštini SFRJ donošenje četiri zakona, kojima se daju izuzetna ovlašćenja Narodnoj banci Jugoslavije i samom SIV-u - praktično, da na sve moguće načine spreče upadanje bilo kog OOUR-a, banke i cele zemlje u docnju. Sva ova akta prethodno su razmatrana u skupštinama republika i pokrajina i delegacije u Skupštini SFRJ dobile su ovlašćenja da usaglašavaju zakone i na kraju ih prihvate.


PETAK, 1. jula 


10.00 - Održana je zajednička sednica dva odbora Veća republika i pokrajina i dva odbora Saveznog veća na kojem su članovi SIV Zvone Dragan, Janko Smole i Radovan Makić, guverner NBJ, upoznali delegate sa uslovima svetskih bankara i trenutnim položajem Jugoslavije. Ukoliko se ne bi potpisali sporazumi, ove godine trebalo bi vratiti inostranstvu preko šest milijardi dolara, što je ocenjeno kao nemoguće. Postoje samo dve mogućnosti: ili prihvatiti sporazume i sve uslove, ili proglasiti opšti moratorijum i reprogramiranje svih obaveza.

Do sada je bio postignut sporazum da se odloži plaćanje glavnice, a da se inostranstvu vraćaju samo kamate. Međutim, naše banke ni to nisu htele da rade.

"Dali smo Privrednoj banci Zagreb 34 miliona dolara da vrati prispeli dug, a ona je to potrošila u druge namene. Ponovo je tražila pare i mi smo joj opet dali istu sumu" - rekao je Dragan.

Delegati nisu bili oduševljeni klauzulama sporazuma, pa su neki od njih primetili:

"Do sada je ova zemlja smogla snage da kaže NE Hitleru, Staljinu i Čerčilu, a sada to ne može da kaže svetskom kapitalu".

- Mi smo trideset godina govorili svima - NE. Sada je došlo vreme da sami sebi kažemo to naše - NE - odgovorio je Dragan, ciljajući na to da godinama već ne poštujemo opredeljenja iz srednjoročnih planova, kongresnih dokumenata i godišnjih rezolucija.


Smole čita Svetozara Markovića


15.00 - Pravi se pauza i delegati se konsultuju.

Sedimo u skupštinskom restoranu sa Jankom Smoleom, koji kaže:

"Delegati se bune da inostrani bankari vrše pritisak na nas, a mi smo ti koji ne poštujemo preuzete obaveze i ne vraćamo dugove. Tu mi nešto nije jasno".

Slučajno sam pri ruci imao isečak iz "Reportera" napisa "Telefon", koji je početkom ovog veka sačinio Svetozar Marković i u kom lepo piše da smo i tada - i građani i trgovci i država i ministri - svi odreda, živeli "na veresiju i poček".

I tada su se zaduživali ne misleći kako će to vratiti.

Smole moli da mu poklonim ovaj tekst. Čuo sam sutradan da je te večeri čitao u Skupštini SFRJ te davne ali ne i zastarele opaske Svetozara Markovića.

17.00 - Delegati nastavljaju rad, a većina novinara odlazi kući u ubeđenju da će se oni do kraja dana usaglasiti i da će se sutradan održati sednica Veća republika i pokrajina.


SUBOTA, 2. jul


8.30 časova. Pozivamo, telefonom, Sekretarijat za informacije Skupštine SFRJ, da čujemo u koliko je zakazana sednica Veća. Kažu da je sednica Veća otkazana, a da usaglašavanje počinje u 10 časova.

10.00 - Rad počinje matični Odbor Veća republika i pokrajina za ekonomske odnose sa inostranstvom u kom se usaglašava suština predloženih zakona. Najsporniji je Zakon o obezbeđenju plaćanja u konvertibilnim devizama. Delegati nikako da pređu članove 1 i 2.

Vojvodina i Hrvatska traže da im se omogući izvoz hrane i nafte i da tako prikupe devize za otplatu dugova. Ostale delegacije i SIV ne slažu se sa tim.

12.00 - Postiže se dogovor da Veće donese radni zaključak, a Vojvodina i Hrvatska da odustanu od svojih zahteva. Tim zaključkom obavezao bi se SIV da do 30. jula pripremi rešenja za deviznu ili neku drugu kompenzaciju OUR-ima kojima je zabranjen izvoz.

13.00 - Pauza. Delegati odlaze na kosultacije. Povlači se i SIV na zasedanje.

15.00 - Nastavak sednice Odbora. Sporni članovi su usaglašeni.

16.00 - Sednica predsednika Veća i predsedavajućih delegacija na kojoj Gojko Ubiparip, predsednik Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom, izveštava dokle se stiglo sa usaglašavanjem.

On kaže da su izmene Zakona o deviznom poslovanju i Odluka o zaduživanju NBJ usaglašeni. Kod Zakona o plaćanju u konvertibilnim devizama najveći problem je strah delegata šta će biti sa proizvodnjom.

Ukoliko sve devize odu na otplatu dugova, hoće li nešto preostati za uvoz repromaterijala. Hrvatska tvrdi da će primena Zakona izazvati pad proizvodnje za 20 odsto. Zakon o garancijama još nije počeo da se usaglašava.

Iz svega rečenog stekao se utisak da usaglašavanje ide dobrim tempom i da će se brzo završiti. Zato je zakazana sednica Veća za 20 časova.


Dva govora Milke Planinc


17.00 - U Odboru za ekonomske odnose sa inostranstvom stvari počinju da se komplikuju. U usaglašavanju Zakona o plaćanju u konvertibilnim devizama delegati su stigli do članova 20 i 21. U pitanju su novi članovi koje je SIV, na zahtev NBJ, predložio naknadno tog jutra. Prvim članom daje se mogućnost "vladi" da bira banke koje će poslovati sa inostranstvom, a drugim da blokira račune svih poslovnih banaka i vrati dug koji u tom trenutku nema odakle da se plati.

Ivo Vrandečić (Hrvatska): "Mi ne možemo prihvatiti Član 20 bez konsultacija sa svojom skupštinom. Član 21 bismo i mogli da prihvatimo".

Mirko Žlender (Slovenija): "Slovenija ne prihvata ni jedan ni drugi član, jer se o njima nije izjasnila republička skupština.

Pitam tiho Mijata Šukovića, potpredsednika SIV, šta će sada da urade. "Povući ćemo oba člana, ako Slovenija ostaje pri svom" - odgovara.

Napravljena je pauza da se delegati i SIV ponovo konsultuju. U pauzi novinari pitaju Mijata Šukovića: "Da li je istina to što se priča da će SIV da da ostavku, ukoliko se zakoni ne donesu i da je Milka Planinc za sednicu Veća pripremila dva govora: jedan, ukoliko sve bude u redu i drugi, ako se saglasnost ne postigne"?

Potpredsednik SIV potvrđuje da predsednica ima u notesu pripremljena dva izlaganja.

19.30 - Delegati su zauzeli mesta i Gojko Ubiparip daje reč predstavniku slovenačke delegacije. "Slovenija zadržava rezerve na članove 20 i 21" - obaveštava Odbor Miran Potrč. "Ako se ovo ne može prihvatiti SIV nema drugog izalaza sem da povuče predložene članove, jer je važno doneti Zakon" - iznosi stav "vlade", Mijat Šuković.

"Ako SIV odustaje od ovih članova, onda ih mi kao delegacije predlažemo u vidu amandmana", upada mu u reč Momčilo Cemović, delegat Crne Gore.

Ostale delegacije prihvataju i jednu i drugu mogućnost. Cemović traži da SIV objasni svoje motive za odustajanje od članova koji jedino mogu da obezbede potpunu sigurnost vraćanja dugova na vreme.

- SIV je predložio ova dva člana, jer smatra da je primena Zakona sa njima efikasnija. Međutim, u interesu donošenja čitavog Zakona, SIV je spreman da povuče ove članove. Dva puta su već delegacije išle na konsultovanje i nisu promenile stavove. Ako ima mogućnosti da se dalje ubeđujemo, ubeđivaćemo se, ako nema, odustajemo od predloženih amandmana - odgovorio mu je Mijat Šuković.

20.00 - Svima je jasno da se sednica Veća neće održati u zakazano vreme. Delegati su tražili od SIV i Slovenije (pošto je Hrvatska pristala da se donese član 21) da ponovo iznesu svoje argumente.


SIV odustaje, ne Cemović


- Ne može ovoliki broj banaka da ima ovlašćenje za poslovanje sa inostranstvom. Kome može da smeta ako SIV utvrdi one banke koje bi imale poslovne odnose sa inostranstvom? To je objašnjenje za član 20. Što se tiče drugog amandmana, često se postavlja pitanje obezbeđuje li predloženi mehanizam iz Zakona punu bezbednost zemlje da će se na vreme otplaćivati dugovi?

- Treba predvideti mogućnost da dođe do jednog takvog udara, kada rešenja iz Zakona neće dati rezultata. Tada se daje mogućnost SIV, da privremeno, za 24 časa, obustavi sva plaćanja da bi se skupile pare i predupredila docnja - rekao je Radovan Makić, guverner NBJ.

- Zakon o deviznom poslovanju daje mogućnost da se nekim bankama može ograničiti poslovanje sa inostranstvom. Postoji obaveza SIV da uz saglasnost sa izvršnim većima republika i pokrajina predvidi kriterijume za davanje ovlašćenja bankama da mogu da posluju sa svetom. A onaj ko daje ovlašćenja može i da ih uzme. Zato ne vidimo razloga da, pored ovoga, treba SIV-u davati jedno generalno ovlašćenje. Što se tiče člana 21, SIV-u je Deviznim zakonom (u članu 182) data mogućnost da privremeno obustavi druga plaćanja i prikupi novac za prispelu otplatu - objasnio je stav Slovenije Miran Potrč.

Momčilo Cemović: "Iznenađen sam da zbog ovoga dovodimo u pitanje čitav Zakon. Zašto se plašiti da damo SIV ovlašćenje da utvruduje koje banke su sposobne da posluju sa inostranstvom? Mogu da kažem za Titogradsku banku da je treba brisati sa tog spiska, a drugo je pitanje zašto je dovedena u takav položaj".

Borislav Jović, delegat Srbije: "Rečeno je da Hrvatska i Slovenija nemaju ovlašćenja svojih skupština. A znamo da su sve delegacije dobile stavove svojih skupština da usaglase Zakon".

Miran Potrč: "Delegacija Slovenije ima mogućnost da glasa za Zakon, ali ne i za nov tekst".

Na zahtev Potrča delegati su prihvatili da dograde član 21 u tom smislu da se ne odnosi na fiksne i garantovane obaveze. Preciznije rečeno, od jedne banke u vanrednoj situaciji mogu se uzeti sva sredstva sem onih namenjenih za otplatu fiksnih i garantovanih obaveza inostranstvu.

Delegacija Slovenije povukla se ponovo da se dogovori, a delegati su nastavili usaglašavanje radnih zaključaka.


Šukoviću pozlilo


U toku nastavka, negde oko 23 časa, Mijat Šuković je iznenada ustao i izašao iz sale. U pauzi smo saznali da mu je pozlilo i da su mu lekari pritekli u pomoć u skupštinskoj ambulanti. Šuković se pojavio tek na sednici Veća u zoru. U sali je Šukovića zamenio drugi potpredsednik SIV, Borisav Srebrić.

Oko ponoći pojavila se delegacija Slovenije. Ponovo je reč dobio Miran Potrč. U sali se mogla čuti muva.

- Ne vidim razloga da se, pored svih opredeljenja iz Zakona, vrši, ovako na brzinu, njegova dopuna. O ovim naknadnim članovima naša delegacije nije mogla da zauzme stav. Predlažemo da novi predlog SIV krene u redovnu proceduru. Mi bez svoje skupštine ne možemo dati saglasnost - rekao je Potrč.

Borislav Jović je upitao predstavnika SIV: "Da li se bez ova dva člana Zakona drugim rešenjima iz njega obezbeđuje da ne dođe do aktiviranja opasnih klauzula iz sporazuma sa svetskim bankarima"?

- Ako se Zakon dosledno primenjuje plaćanje se može obezbediti i bez ova dva člana - odgovorio je Srebrić.

Međutim, drugi delegati nisu želeli da se donese krnji zakon. Sada se Cemoviću pridružio i Kemal Halilović (BiH), zahtevajući da SIV ne odustane od predloženih planova.


NEDELJA, 3 jul


01.00 - Sednica je prekinuta i zatraženo je od delegacije Slovenije da ponovo razmotri svoj stav. Ostali delegati su se složili da se odustane od donošenja člana 20, ali da se prihvati član 21. S tim se složila i Hrvatska. Ostao je negativan glas samo jedne republike.


Dragan odleteo u Ljubljanu


01.30 časova - U skupštinskom restoranu sede izmešani novinari, delegati, funkcioneri i stenografi. Svi su napeti i umorni. Konobari prolaze pored stolova kao duhovi. Mnogima je i brada porasla za ova dva dana i jednu noć neprekidnog rada.

02.00 - Šta se toliko čeka, pitamo. Čujemo da je Zvone Dragan, potpredsednik SIV, odleteo u poslednjem prekidu sednice u Ljubljanu i da je tamo zakazan sastanak najvišeg partijskog i izvršnog organa Republike.

02.30 - Nema nikakvih vesti od slovenačkih delegata. Strpljenje je pri kraju. Ne može više ni da se sedi. Mnogi delegati šetaju hodnicima, izlaze napolje pred zgradu Skupštine.

Grad je tih i usnuo. Samo svetlom obasjana Skupština retkom prolazniku govori da se te noći tu nešto dešava.

U grupi delegata koji stoje ispred sale i čekaju, Momčilo Cemović traži da se sednica odloži za sutra. Njegovi sagovornici se slažu. Protiv je, iznenada pridošli, Ante Bubić, predsednik Veća:

"Moramo završiti posao danas. U nas su uprte oči svetske javnosti. Očekuje se šta će Skupština učiniti".

03.00 - U salu ulaze delegati Slovenije. Miran Potrč opet traži da se Zakon prihvati bez dodatnih članova. Treći predstavnik SIV-a u toku ove večeri, Živorad Kovačević, kaže da je "vlada" u međuvremenu održala sednicu, i da smatra ključnim predložene amandmane pa zato moli Skupštinu i delegacije da usvoje član 21.

Svih sedam delegacija podržalo je ovaj stav SIV.

A onda, kada se očekivao ponovni prekid, Miran Potrč je, posle podužeg izlaganja, dao saglasnost Slovenije na član 21, s tim da SIV izjavi da "tom odredbom ne namerava da prenosi devize sa računa poslovnih banaka na račun NBJ i da vrši cesiju deviza".

Kovačević je pristao na ovu izjavu.

03.27 - Gojko Ubiparip objavljuje da je Zakon o obezbeđivanju plaćanja u konvertibilnim devizama usaglašen.


"Zavesa" je spuštena


03.42 - Počinje sednica Veća republika i pokrajina. Za govornicu izlazi Milka Planinc, koja je između ostalog rekla:

"...Velika je stvar, drugarice i drugovi, da smo u oceni našeg stanja, pa i potrebe da se ovakvi propisi donesu, postigli jednoglasnost. Pokazalo se da uz veliku odgovornost i strpljenje prevlada uvek interes celine i zemlje u celini i da delegatski sistem može i mora da funkcionira i u najdelikatnijim situacijama".

Posle izlaganja Milke Planinc delegati su usvojili tri zakona i jednu odluku.

04.47 - Ante Bubić objavljuje da je sednica Veća zaključena.

05.00 - Počinje konferencija za štampu na kojoj Mijat Šuković i Jože Florijančić objašnjavaju svrhu donošenja i neke zamisli usvojenih zakona. Šuković, kao da nije presedeo dva dana i jednu noć, i dalje govori, a sa mnogo napora slušaju ga polubudni novinari.

05.55 - Sve je završeno. Zavesa je spuštena. Izlazimo iz zgrade Skuštine.

Grad se budi.

Dok idemo ka autobuskoj stanici, u ušima nam odzvanjaju prve reči kojim se jutros Milka Planinc obratila delegatima:

"Nije mi baš zahvalna uloga da u ove rane sate govorim, ali očito nema nam druge, nego da do kraja izdržimo. "

Ostali delovi izlaganja predsednice SIV najverovatnije će ubrzo zastareti. Ova rečenica biće još dugo, dugo godina aktuelna.

Napisao: Predrag Tašić (Osmica, jul 1983.)


Podržite Yugopapir na Patreonu * Donate